Vytisknout

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MO

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Duchovní služba AČR vydala leták s názvem Etické kodexy v Armádě ČR. V nich vypočítává čtyři základní zdroje etických hodnot: Vojenská přísaha; Slib vojáka; Kodex etiky vojáka a Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě. Od 25. června 2013 (RMO 71/2013) však tento výčet neplatí, protože rozkazem ministra obrany byl zrušen Slib a Kodex etiky vojáka z povolání a vojáka v aktivní záloze dobrovolné a byl nahrazen Etickým kodexem zaměstnanců Ministerstva obrany (RMO6/2013).

Co nový Etický kodex přinesl a co naopak opominul? Pokusme se o srovnání:

Slib etiky vojáka z povolání a vojáka v aktivní záloze dobrovolné ustanovený 18. prosince 2002 (RMO 54/2002) vypočítává především čtyři základní lidské vlastnosti: Odpovědnost a smysl pro povinnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Dále voják slibuje, že bude jednat v mezích práva, bude loajální vůči národu i svým nadřízeným a podobně jako v přísaze se hlásí jako obránce vlasti a demokracie. Kodex etiky vojáka stručně charakterizuje jednotlivé vlastnosti vojáka.

Nový etický kodex zaměstnanců Ministerstva obrany vypočítává dodržování a ctění zákonnosti všech svých postupů a dodržování spravedlnosti. Své jednání staví na hodnoty lidské důstojnosti a svobody. Respektuje individualitu každého člověka. Je loajální k České republice a resortu. Chová se slušně, s porozuměním a ochotou bez jakýchkoli předsudků. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Jedná korektně, zdvořile, vstřícně a ochotně, věcně a nestranně bez sledování osobního prospěchu. Své úkoly plní odpovědně promptně a šetrně. Je diskrétní a mlčenlivý, zvlášť pokud se setkává s citlivými informacemi. Voják svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost úřadu, jehož je součástí. Nakonec je stanoveno, že na rozdíl od předešlého etického kodexu, tento je závazný: „Zaměstnanec rezortu dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí.“ (Čl. 14) Nerespektování etického kodexu se může promítnout například do osobního hodnocení vojáka nadřízeným, protože se odkazuje na autoritu zákoa o vojácích z povolání.

V novém etickém kodexu nenalezneme téma odvahy, kromě zmínky o případném upozornění na porušování etických pravidel. Nový etický kodex je formulován právním jazykem na rozdíl od předcházejícího kodexu a slibu. Můžeme konstatovat, že se resort zbavil parafráze Vojenské přísahy obsažené ve Slibu vojáka. Rovněž se dikcí přiblížil Kodexu zaměstnanců ve veřejné správě. Své těžiště postavil především na loajalitu, zákonnost výkonu vojenské služby a respektování a dodržování lidské důstojnosti a spravedlnosti.

Bohužel jsem jako vojenský kaplan a tedy součást složky armády bdící nad etickým rozměrem vojenské služby nezaznamenal, že by Duchovní služba AČR byla přizvána k revizi současného etického kodexu. To je ale jen drobná douška na okraj.

Na závěr bych rád vyjádřil radost z existence etického kodexu zaměstnanců resortu Ministerstva obrany, protože se jedná o službu specifickou a v mnohých případech citelně zasahujících do hodnotových systému lidských společenství i jedinců.

Uživatelské menu

Návštěvnost stránek

Dnes1
Včera15
Tento týden73
Tento měsíc340
Celkem19651

Nyní jsou připojeni 7 hostů a žádní členové

Hlasování

Budoucnost chemického vojska

ČR se přihlásí ke svým závazkům v oblasti OPZHN a chemické vojsko čeká rozvoj! - 33.3%
Armáda nebude schopna financovat rozvoj a současný stav bude zakonzervován! - 33.3%
Chemické vojsko bude existovat, ale sloučí se s ostatními druhy vojsk! - 16.7%
Chemické vojsko zanikne s ostatnímu druhy vojsk! - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 25 zář 2012 - 00:00